Nieuws

Boekbespreking

De antwoorden die Hawking geeft op de vraag of God bestaat en hoe alles begonnen is, geven op hun beurt aanleiding tot nieuwe vragen. Hoewel, nieuw….ze bestaan al sinds de Oudheid. >