Kerstavond en -ochtend

Kerst, een verhaal van hoop, licht en liefde. God kwam op aarde om ons nabij te willen zijn. Hij brengt hoop! Hij brengt liefde! Dat mogen we elk jaar opnieuw vieren. Een wonder, zo klein en zo groots tegelijk. Zo anders dan je verwacht van een God. Machtig in alle kwetsbaarheid. Een kind dat licht brengt in de duisternis. Hij is een licht dat schijnt voor iedereen die bang is, vertwijfeld, onzeker, verdrietig. Hij is een licht dat aanstekelijk is, hoopvol en vreugdevol! 

Die hoop, die vreugde en die lichtheid vieren we in het bijzonder op kerstavond. Als het donker is, schijnt het licht dat nooit meer dooft. We zingen over die hoop en over dat kind. We zoeken elkaar op om dat wonder van zijn komst van zijn liefde te vieren. 

Op kerstavond zingen we samen vanaf 18.45 bekende kerstliederen. De dienst begint om 19 uur. Het adres is Annie-Romein Verschoorlaan 10. 

Op kerstochtend als het licht is, vieren we weer. De komst van dat kind vieren we namelijk nooit genoeg. De dienst op kerstmorgen is om 10 uur. 

Van harte welkom!