Onze pastoor geïnstalleerd door de bisschop

Op 11 februari werd Sandra van der Helm door de bisschop geïnstalleerd als pastoor van onze parochie.

Aan het begin van de eucharistieviering, waarin de bisschop voor ging, vond de installatie van onze nieuwe pastoor plaats. De aanstellingsbrief werd voorgelezen door de penningsmeester Ronald Blok en daarna door de bisschop Dirk Jan Schoon overhandigd aan de pastoor. Vervolgens werden bij lezenaar, doopvont en altaartafel de nieuwe pastoor en de gemeenschap aan elkaar toevertrouwd in de taak die zij ieder hierin gezamenlijk hebben. Pastoor en gemeente hebben ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid hierin te vervullen. Tot slot beloofden pastoor en gemeente elkaar te ondersteunen en helpen en voor elkaar te bidden. Ook in de preek besteedde de bisschop aandacht aan het elkaar toevertrouwd zijn van pastoor en gemeente.

Het ontvangen van de opdracht

Bij de lezenaar

Bij de altaartafel

De eucharistie

Waar zouden we zijn zonder organist?