Diakenwijding Sandra van der Helm

Per 1 september zal pastoor Age Kramer het stokje voor de pastorale zorg van onze parochie overdragen aan Sandra van der Helm. Per die datum zal Erna Peijnenburg de deservitor van de parochie zijn.

Sandra is eind februari afgestudeerd aan het Oud-Katholiek Seminarie en zal op 3 september in Alkmaar door de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon tot diaken worden gewijd. Via deze weg willen we u van harte hiervoor uitnodigen. De viering begint om 14.30 uur. Na afloop van de viering is er in de kerk een receptie en uiteraard gelegenheid om de nieuwgewijde diaken te feliciteren.

De oudkatholieke kerk van de H. Laurentius waar deze wijding plaats vindt, bevindt zich aan de Nassaulaan 43 te Alkmaar.
Parkeren op de Nassaulaan is niet toegestaan en parkeren zal in verband met kermis in de stad in het algemeen vrij lastig worden. Wij raden dan ook aan om met de trein te komen. De kerk is op 15 minuten loopafstand van NS Station Alkmaar.

Mocht u Sandra iets willen geven dan stelt ze een donatie aan Stichting Migrant Moeder en Kind zeer op prijs. Dit is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de leefkwaliteit, het welzijn en de maatschappelijke omstandigheden van Afrikaanse migranten in Nederland. De stichting zet Afrikaanse vrouwen en hun kinderen in hun kracht, ondersteunt vrouwen bij het opzetten van een eigen onderneming, helpt zelfmoord voorkomen en maakt terugkeer naar Afrika mogelijk als men hier niet kan aarden. Meer informatie: https://srmmk.org/ Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer IBAN: NL 35 INGB 0007666464. Ook de collecte tijdens de dienst zal voor dit doel zijn.

Van harte welkom!