Oud-Katholieke geschiedenis in Helderse kranten 4

November 1945

Bisschopswijding Mgr Jac. v. d. Oord.

Artikel in de Heldersche Courant van 8 augustus 1945