H. Eucharistie

  

Op één zondag in de maand na, maar verder elke zondag en op hoogfeesten die niet op zondag vallen en bij bijzondere vieringen zoals huwelijksinzegening en uitvaart, vieren wij de H.Eucharistie.

Maar wat vieren wij als wij samenkomen rondom de tafel en brood en wijn zegenen en ronddelen?

 

Iemand schreef ooit in een blad iets over eucharistie. Hij schreef:

“Als er een medicament zou worden uitgevonden waardoor mensen zouden blijven leven; de apotheken zouden bestormd worden.’ En dan citeerde hij de volgende woorden van Jezus uit het evangelie van Johannes 6,51: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. “

Toen ik dit las was ik geschokt. Het is een totaal verkeerde opvatting. Het is zelfs een aanfluiting van de echte betekenis van de eucharistie. De hostie en de wijn die wij nuttigen is geen soort medicament om niet te sterven. Dat is nonsens. Want wij zullen natuurlijk wel sterven.

Het brood en de wijn is geen medicament en het is ook niet het lichaam van Christus op een materialistische wijze, maar een sacrament, een heilig teken. Ik wil proberen u dat iets duidelijker te maken. Want ook veel vrome gelovigen zitten nog met de opvatting, die doet denken aan magie, aan hocus pocus. En dat is de eucharistie allerminst.

Jezus zei op het laatste avondmaal: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis.”

Eucharistie is een dankbare herinnering aan Jezus. En die herinnering gebeurt in de vorm van ‘eten en drinken.’

Jezus wilde voor ons zijn als gebroken uitgedeeld brood en als vergoten wijn. Zo heeft Hij zijn leven gegeven op het kruis en zijn bloed vergoten uit liefde voor ons. Als wij dan ter communie gaan is het omdat wij willen ‘ingenomen’ zijn door Hem, op hem willen gelijken, Zijn weg willen gaan in ons leven.

Als Jezus tijdens het laatste avondmaal het brood nam, het brak en uitdeelde en zei: “Dit ben Ik voor jullie,” dan is Hij echt brood voor Zijn leerlingen en voor ons. Dan wil Hij ons voeden. Hij wil ons van Zijn leven geven; van zijn liefdeleven. Dan is het brood in Zijn handen niet meer om de maag te vullen en de wijn niet om onze dorst te lessen. Niet meer een materieel iets maar teken van Zijn wil tot intense ontmoeting en verbondenheid.

Jezus komt werkelijk tegenwoordig in de eucharistie zoals Hij nu is: De verrezen Heer die leeft als Messias bij God. Brood en wijn zijn dus zichtbare tekenen van deze reële persoonlijke tegenwoordigheid. De Geest van Jezus belichaamt zich daarin.

Als wij communiceren, zijn wij met hem verbonden. Dan delen wij in Zijn leven dat ‘eeuwig leven’ genoemd wordt; het eigenlijke leven en datgene waar het uiteindelijk om gaat. Door de eucharistie kan ons menselijk leven verdiept en verinnigd worden tot evangelisch christelijk leven. Eucharistie vieren is vol vreugde God danken, loven en prijzen die door Jezus midden onder ons aanwezig is. Tot heil van ons allen.

“Vrede en alle goeds van Godswege.”

Pastoor Koos van Oosterhout