1941 Wonderbaarlijk zo een naamgenoot.

Brief uit de Tweede Wereldoorlog

Wonderbaarlijk 

Tijdens onderzoek in de nog aanwezige stukken van onze parochie vond ik, in een map met hoofdzakelijk stukken uit de periode 1935 – 1950,  een formulier dat ik aanvankelijk niet begreep. 

Het formulier dateerde van 8 juni 1941. Midden in de tweede wereld oorlog dus. Een zekere hoofdinspecteur van politie C. over de Linden had een vraag over Grietje Krul die op 26 maart 1834 gedoopt moest zijn. Hoe kon deze hoofdinspecteur deze gegevens nodig hebben van iemand die op dat moment 107 jaar oud moest zijn? 

De hoofdinspecteur van politie in Amsterdam had er nog wel aan toegevoegd dat het haar grootmoeder van vaderszijde betrof. Deze inspecteur was belast met de uitvoering van de vierde Verordening no. 108/1940 van den Rijkscommissaris. Een verordening die als doel had de Joden uit ambtelijke betrekkingen uit te sluiten. Mensen die er van verdacht werden jood te zijn moesten bewijzen dat hun voorouders dat niet waren. Door bijvoorbeeld ooit als oud-katholiek gedoopt te zijn.  

Met grootmoeder Grietje zat het wel goed want uit de stukken bij het Regionaal Archief in Alkmaar blijkt ze inderdaad op de 26ste maart geboren in een keurig Oud Roomsch gezin met uiteindelijk acht kinderen. Vader oefende het beroep van metselaar uit en was getrouwd met Brigitta Krul. Op 10 april 1856 trouwt Grietje met de onderwijzer C. over de Linden, waarna ze in mei van datzelfde jaar naar "Oost Indiën" vertrekken.  

De hoofdinspecteur C. over de Linden kreeg te horen dat Grietje Krul Oud Roomsch was en getrouwd met onderwijzer C. over de Linden. Zijn naamgenoot.