Negen “nokjes” op weg ….

Negen “Nokjes” op weg . . . .

Op weg naar de dag van Nieuwe Oud – Katholieken.
Op deze dag kortweg aangeduid als “nokjes” en niemand keek op van deze benaming.
Wat wilden we weten;
wat wilden we horen;
wat trok ons aan en waarom gingen we heen, die zaterdag?
Van alle kanten kwamen ze aan: van Jorwert tot Gouda en van Den Helder tot Amersfoort. Zeker tachtig mensen, de oude Oud-Katholieken niet meegerekend.
Gastvrij en warm was de ontvangst in een prachtige kerk waar het goed toeven was. Samenbinden en spiritueel was de Eucharistische viering met beide bisschoppen. Hun vredegroet en handreiking bij de deur. “Wat zijn jullie al van ver gekomen”, voegde bisschop Dirk Jan ons toe als blijk van herkenning.
Zo samenbindend was ook de aanwezigheid van beide bisschoppen in de aanwezigheid met parochianen. Steeds wisselend van tafel tijdens de koffie, de voortreffelijke lunch en andere momenten. Ze waren mens tussen de mensen.
“Ik zoek een kerk…..” is de titel van de die dag gepresenteerde DVD over de Oud-Katholieke Kerk. Deze titel was van toepassing op de vele “aanwaaiers” die dag. Aangewaaid vanuit vaak rooms-katholieke en protestantse huize. Allemaal met hun eigen verhaal. Hun eigen reden om op zoek te gaan naar een passende kerk.
Een kerk in vrijheid, maar toch verbonden.
Een kerk niet veroordelend, maar helend.
Een kerk waarin mensen, mensen mogen zijn.
Een kerk zonder macht, maar niet machteloos.
Velen die dag hadden een kerk gezocht en gevonden.
Velen werden die dag om vier uur ‘s middags met koffie en gebak welkom geheten.
Welkom geheten om daarna weer op weg te gaan.
Huiswaarts en verder op weg in de gevonden kerk.
Hoe dan ook …..

Een aangewaaide “nok”,

Ada den Ouden – Ouwens