De dag voor de nieuwe Oud-Katholieken

‘n Paar reacties uit onze parochie

  

24 oktober 2009 

“Dag voor nieuwe oud katholieken”in de H.Vituskerk van Hilversum

Om 10 uur ontvangst, waarbij ons de liturgie en een enquêteformulier werd aangeboden. Verzocht werd om op de volgende vragen een antwoord te geven: waarom bent u tot de OKK toegetreden, wat verwacht u van de OKK, wat mag de OKK van u verwachten? Om 10.30 uur een H. Eucharistieviering waarin beide bisschoppen en een pastoor voorgingen. Met de overweging ging Mgr. Dirk Jan Schoon in op de vraag of je zonder bij een kerkgemeenschap te behoren je geloof kunt beleven. Aan het einde was er aandacht voor de kinderen, die een eigen kinderdienst hadden gehad. Na afloop van de viering zijn we naar een bijgebouwtje gegaan, waar de koffie klaarstond. De aartsbisschop Mgr. Joris Vercammen heette ons nogmaals welkom en maakte het programma van de dag bekend, o.a. een toneelstukje opgevoerd door een jongerengroep van de Vitusparochie, een gezamenlijke broodmaaltijd, de presentatie van een promotie-DVD, Daarna een discussie over de ingevulde enquêteformulieren geleid en aan elkaar gesproken door een bekende televisiepersoon. Op de eerste twee vragen:waarom bent u tot de OKK toegetreden en wat verwacht u ervan, kwamen woorden als warmte, hartelijkheid, spiritualiteit, rijkdom van symbolen, stilte en beleving van de sacramenten naar voren. Op de vraag: wat mag de OKK van u verwachten werd door velen geantwoord met inzet van persoon en financiële ondersteuning. De promotie-DVD was indrukwekkend, inspirerend en verduidelijkte de structuren binnen de OKK, zeker een aanbeveling aan mensen die op zoek zijn naar een nieuwe kerkplek. Met een tevreden gevoel en een stukje welkomstaart als uitsmijter ging ieder zijns weegs richting huis. Een ervaring rijker.

Corry en Simon Petrus.

 

Dag voor nieuwe oud katholieken.

Ik ben naar de dag voor nieuwe oud katholieken geweest. Toen we er aankwamen moest ik eerst mijzelf nog even aanmelden.

Daarna hadden we eerst een kerkdienst; dat was een mooie dienst.

We gingen daarna naar de gemeenschapsruimte waar we koffie kregen en een toneelstukje werd opgevoerd. Toen kregen we een lunch, wat er keurig verzorgd uitzag.

Na de pauze kregen we een DVD te zien over de oud katholieke kerk, die heel interessant was.

Daarna een discussie met een aantal mensen. Ik vond het wel jammer dat de discussieleider meestal mensen koos aan de rechterkant van de zaal.

Als afsluiting kregen we koffie met taart.

Al met al een fijne en leerzame dag.

 

Adri