Terugkijken door Flori Eman. Ora et Labora

Gebedsverhoring. “Ora et Labora”

 

Uit een brief:

Denkend over de gemeente-avond, schoot me ineens iets te binnen. Toen Pim en ik in 1988 met emeritaat terug kwamen in Den Helder, werd me al gauw gevraagd, of ik me weer bij “Ora et Labora”, de vrouwenvereniging, wilde aansluiten. Hoewel ik er toen na al die drukke jaren, niet zoveel zin in had, heb ik het toch gedaan en – waar ik voor vreesde – werd al gauw tot voorzitster gebombardeerd. 

We hebben geen grote activiteiten voor de parochie meer op stapel gezet (behalve een gourmet-party, in de benedenzaal van de kerk aan de Timorlaan, erg geslaagd, maar we verzuchtten: “dat nooit meer!”)

Wel verstuurden we regelmatig kledingpakketten naar Grahamstown en zetten we de actie: Sunshine op. We kwamen om de andere week bij elkaar. Omdat ik niet alleen kletspraatjes wilde op zo’n middag, bereidde ik een onderwerp voor, om met elkaar over iets wezenlijks van gedachten te kunnen wisselen.

Wat is nu dat “iets”, dat me te binnen schoot?

Gedurende die jaren kwam vaak de zorg naar boven over de toekomst van onze kleine parochie. “Er blijft niemand meer over, hoe moet dat gaan?” Toen kwam het voorstel: “We kunnen er toch voor bidden. Als we niet meer kunnen  werken (‘labora’) dan is toch bidden (‘ora’) mogelijk” Zo werd besloten, dat we bij elke bijeenkomst zouden bidden voor de parochie. Omdat we niet zo bedreven zijn in het voor-de-vuist-weg bidden, maakte ik voor ieder een gebedskaartje. De dametjes stopten het in hun tas of portemonnaie, legden het op hun nachtkastje of bureautje en namen het in ieder geval mee naar de 2-wekelijkse bijeenkomst om het met elkaar uit te spreken.

Eindelijk, nadat de meesten van hen overleden zijn is er gebedsverhoring en dient dit stukje als eerbetoon aan de dametjes, die trouwe kerkgangsters waren.

Flori Eman.

De foto is gemaakt bij het 60-jarig bestaan van “Ora en Labora” in 1993. Op de foto staan: zittend: Jo scheers – Schol, Willem Visser (als grap erbij), Mies Heres – Verhey, Aagje Visser – Schong. Staand: Wil Bot – Stam, Flori Eman, Gon Huisman – Smit, Cobi Engel – v.d. Steen, An Hiemstra – Engel, Sjaan Bakker.