Hoe oud is onze parochie eigenlijk?

Doopboek uit 1684 van Elias Sweers (Zweere)

Hoe oud is onze parochie eigenlijk?

Bestaat de parochie van de H. Nicolaas in Den Helder al 300 jaar of kunnen we in 2023 ons 300-jarig bestaan vieren?

1723 is in de geschiedenis van de Oud-Katholieke gemeenschap een belangrijk jaar vanwege de keuze voor een eigen bisschop. Maar onze parochie bezit door toedoen van pastoor Elias Sweerts, die in 1684 de statie Huisduinen en de Helder overnam van pastoor Johannes Steur een doopboek. Het doopboek bevat de dopelingen van 1684 tot en met 1771. Na pastoor Steur vulden de pastoors: Elias Sweers (Zweere), Joannes Heijkamp, Godefridus Verheul, Wilhelmus van Vianen en Petrus Willibrordus Willemsen hun dopelingen in het boek. Daarin valt te lezen welke Oud-Katholieken – die naam kende men toen nog niet – zijn geboren.

Elias Zweere overlijdt in 1691 en wordt opgevolgd door Joannes Heijkamp

Handschrift van Pastoor Godefridus Verheul

Onze parochie is de 300 jaar al ruimschoots voorbij.