Aswoensdag

Komende woensdag is het Aswoensdag. Dan zullen we in een oecumenische vesper de vastentijd beginnen. We staan erbij stil dat we mens zijn, niet perfect, maar wel van de aarde waarin we wonen. “Gedenk mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. Bekeert u en gelooft in het evangelie.” Dat zijn de woorden die zullen klinken als we een askruisje ontvangen op onze voorhoofd. Aswoensdag, de eerste dag van de 40-dagentijd, de eerste dag op weg naar de opstanding. Stoffelijk, menselijk, falend soms ook, dat zijn wij en dat mag er allemaal zijn.

Kom zoals je bent, wees welkom!

Tijd: 19 uur. Locatie: Vredeskerk, Torplaan 26 Den Helder