Preek 20220515 Wat is eigenlijk liefde?

De lezingen van deze zondagen tussen Pasen en Pinksteren kun je zien als een poging om dat vreemde en onbegrijpelijke nieuws van de opstanding te verwerken.
We hebben dan wel gezongen ‘Christus, onze Heer verrees’, maar is het ook tot ons doorgedrongen wat die opstanding met ons te maken heeft? Met ons bescheiden dagelijks leven?
Zojuist hoorden we een heel concrete suggestie om iets meer te begrijpen van Christus die uit de dood verrezen is: Hebt elkander lief.

Als wij elkaar liefhebben, begrijpen we beter wie Christus is en ook anderen zullen daaraan kunnen zien dat we de volgelingen van Christus zijn. Dat zegt Johannes.
Maar wat is dan die liefde?

Je houdt van iemand als je kunt zeggen: Ik ben blij dat je bestaat. Punt.
Ik ben blij dat je bestaat.
Geen want….. geen omdat….. en zeker geen als…….
Je ziet wel eens van die tegeltjes met mooie spreuken: Liefde is als hij ook een keer op een doordeweekse dag ontbijt op bed maakt. Liefde is als zij een keer meekijkt naar een wedstrijd van de Formule 1 op de tv.
Liefde is niet aan voorwaarden gebonden op de manier van: Ik wil wel van je houden, maar dan moet jij…
Liefde heeft ook geen reden, geen omdat, of want.
Er wordt wel eens gezegd: Ik houd van hem omdat hij zulke mooie bruine ogen heeft; ik houd van haar, omdat ze zo mooi piano kan spelen. Maar iedereen weet wel dat dat geen basis is voor echte liefde.
Je houdt van iemand als je kunt zeggen: Ik ben blij dat je bestaat. Punt.

Het is voor veel mensen een beetje een raadsel waar die liefde die je soms zo duidelijk kunt voelen vandaan komt, maar voor Jezus niet.
Dat wij mensen liefde kunnen voelen voor andere mensen en voor andere levende wezens komt doordat we aan hetzelfde leven deelnemen dat elk levend wezen van God gekregen heeft.
God heeft ons het leven gegeven en hij heeft dat met liefde gegeven.
Alsjeblieft, mens, ik ben blij dat je bestaat. Punt.
Wat we met ons leven doen, daar zijn we volkomen vrij in.

Jezus is gekomen om die gedachte te belichamen.
De gedachte dat ons leven ons met liefde gegund is door God, de Vader, die het eeuwige leven zelf is.
Vorige week hoorden we dat ons leven nooit geroofd kan worden, nooit verloren kan gaan. Wat anderen ons ook aan willen doen.
Vandaag hoorden we dat Jezus zegt: Nu is de Mensenzoon verheerlijkt.
In het evangelie staan die woorden onmiddellijk na de voetwassing en het wegsturen van Judas, waardoor Jezus zijn lijden en dood in gang zet.
In verschillen etappes laat Jezus zien dat het eeuwige leven nooit verloren kan gaan.
Maar dat moet je wel willen zien, anders blijf je bang voor de dood.

Als je bijvoorbeeld denkt dat het er in je leven om gaat om belangrijke dingen te bereiken, om eer te behalen, over anderen de baas te kunnen spelen, dan kun je het leven zoals dat door God gegeven en bedoeld is niet goed meer zien.
Door de voeten van zijn leerlingen te wassen en zo bewust de laatste en nederigste plaats in te nemen, laat Jezus zien dat de baas spelen uiteindelijk niet echt belangrijk is in het leven.
In zijn lijden en sterven laat Jezus zien dat het leven altijd overeind blijft, hoe groot de machteloosheid en vernedering ook zijn.
Op die manier belichaamt Jezus de gedachte dat het leven eeuwig is en bij ons blijft, ook als ons lichaam sterft.

Je hoort wel eens zeggen: Bisschop Tutu belichaamde in Zuid Afrika de noodzaak van de verzoening. Dat betekent dat hij niet alleen in zijn preken aangaf dat het land verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen nodig had. Hij deed het ook. Hij was het ook.
Op dezelfde manier belichaamt Jezus de gedachte dat ons leven eeuwig is, omdat we deelnemen aan dat eeuwige leven waaraan ook andere levende wezens deelnemen.
En als wij elkaar liefhebben belichamen we op dezelfde manier, maar dan wel op ons bescheiden niveau, die gedachte. Wij zijn Jezus niet en we zijn niet klaar om ons leven te geven voor anderen.
Maar we kunnen wel met elkaar omgaan vanuit de houding: Ik ben blij dat je er bent. Punt.
Hieraan kunnen we voelen dat we de weg van Jezus kiezen en anderen kunnen het dan ook aan ons zien.
Lieve mensen, dat is helemaal niet zo makkelijk, maar als we elkaar bijstaan ook helemaal niet zo moeilijk.