20170604 Pinksteren: Wat kunnen we merken van de heilige Geest?


Hart van steen wordt hart van vlees.

Hoe merk je de Geest op? 

We hebben drie voorbeelden gehoord van hoe de Geest van God uitwerkt bij ons mensen.

God heeft gezien dat het volk een hart van steen heeft gekregen. Of dat nu door slechtheid kwam, of doordat het onderdrukt was en veel geleden heeft, dat weten we niet. In de bijbel wordt de uitdrukking “ze verhardden hun hart” vaak gebruikt voor goddeloosheid en die wordt vaak in verband gebracht met harteloosheid jegens de armen en machtelozen.

Maar God zal dat hart van steen weghalen en er een hart van vlees voor in de plaats brengen. Een hart van vlees zal naastenliefde terugbrengen en liefde voor God, die Jezus even belangrijk vindt.

Als mensen handelen met hun hart en oog hebben voor hun naasten, dan kan de Heilige Geest aan het werk zijn.

 

Enthousiast vertellen

De leerlingen waren al wekenlang op zoek naar wat ze moesten doen, nu Jezus aan het kruis gestorven was en weer uit de dood was opgestaan. Jezus verscheen hun wel, maar ze hadden geen kracht en geen idee wat te doen, wat te zeggen.

Ineens, op de vijftigste dag na Pasen, hoorden ze een windvlaag en begonnen ze te spreken, te preken, te zingen.

Ze konden er niet mee ophouden.

Als mensen niet kunnen ophouden met vertellen, dan kan de Heilige Geest aan het werk zijn.

Steeds weer overeind komen door innerlijke vrede

Mensen die te maken hebben met de weerbarstigheid van het bestaan, met tegenslagen die je uit het lood kunnen brengen. Mensen die steeds weer ergens de kracht vinden om op te staan, overeind te komen, opgewekt te zijn na enorm verdriet.

Als je dat ziet gebeuren, dan kan de Heilige Geest aan het werk zijn.

Andere verklaringen

Natuurlijk zijn we in onze Westerse samenleving wel gewend om ons gedrag te verklaren zonder God en zijn Geest.

Je kunt heel goed je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen zonder naar de kerk te gaan of in God te geloven.

Je kunt over van alles kwekken omdat je het domweg niet kunt laten om te twitteren.

Je kunt met positief denken en goed in je vel zitten jezelf ook best op de rails krijgen.

Maar wij geloven dat achter dat “verantwoordelijkheid nemen” ook de Heilige Geest zit, ook bij mensen die niet geloven.

Wij geloven dat als je niet kunt ophouden te spreken over de liefde van God, over het goede van het leven, over dankbaarheid dat we bestaan, dat daar wel degelijk de Geest achter zit.

Wij geloven dat we vaak hulp van buiten krijgen om positief te kunnen denken en beter in ons vel te zitten.

Alledrie samen

Vaak zul je zien dat de werking van Gods Geest op meerdere manieren tegelijk blijkt: mensen met een warm hart kunnen soms -als je het hun vraagt- eenvoudig en eerlijk vertellen hoe Jezus hun voorbeeld is. Vaak ook kunnen ze vertellen hoe het leven met zijn ups en downs hen heeft gevormd en hoe ze door tegenslagen niet zijn verbitterd.

De werking van Gods Geest is vaak niet zo spectaculair als we in bijbelverhalen kunnen lezen, maar het loont de moeite om goed naar mensen te kijken en te luisteren. Vaak kun je dan de werking van de Geest wel merken.

Liberia

Ik hou mijn preek vandaag kort, want Marjolein en Jacob gaan straks nog over Liberia vertellen. Waarschijnlijk kunnen we in hun verhaal ook de werking van de Geest voelen of opmerken. 

Het is het verhaal van mensen die niet een hart van steen hebben, maar een warm hart voor anderen. 

Het is het verhaal van mensen die het niet konden laten om te doen wat ze dachten te moeten doen, om een roeping te voelen en te volgen. Ze hebben niet zozeer gepreekt, maar gesproken met hun daden.

Het is het verhaal van mensen die waarschijnlijk wel wat tegenvallers geïncasseerd hebben en die ergens de kracht vonden op opgewekt verder te gaan.

Het is een Pnksterverhaal.

Amen.