Lock down

Zoals iedereen weet is de in Nederland geldende lockdown verlengd tot in ieder geval dinsdag 9 februari 2021. Ons kerkgebouw blijft dus tot diezelfde datum gesloten. We kunnen meevierende de mis die in de kathedrale kerk in Haarlem wordt gevierd. Alle informatie hierover is te vinden op de pagina Online Vieren op de landelijk website. Deze pagina wordt regelmatig met de meest recente informatie over voorgangers, liturgieboekjes en collectes bijgewerkt.