20171015 De Koninklijke Bruiloft

Het hele land viert feest

Dit is het verhaal van de machteloze koning en de vrijheid van de mens.

Een koning kan zijn onderdanen dwingen om belasting te betalen, om te gehoorzamen aan de wetten en om hem eer te bewijzen.

Maar hij kan zijn onderdanen niet dwingen om feest te vieren.

Matteus beschrijft het heel duidelijk, overdreven duidelijk.

Alles is klaar voor een grote buurtbarbecue waar niet een straat, maar het hele land voor is uitgenodigd. Maar de mensen hebben er geen zin in. Ze gaan gewoon aan het werk.

Ze ergeren zich zelfs aan de dienaars die hen uitnodigen. Ze vermoorden die dienaars zelfs.

De koning kan hen dan wel straffen en dat doet hij ook, maar hij heeft nog steeds geen feest.

Want mensen zijn vrij.

Mensen zijn vrij om NEE te zeggen.

Dat blijkt ook aan het slot als de koning een feestzaal vol mensen heeft en er eentje bij zit zonder feestkleed. Die maakt door zijn uiterlijk duidelijk: Ach, ik wil best lekker eten en drinken zonder te betalen, maar ik heb echt geen zin om een feest mee te vieren.

Bruiloftsfeest is het leven zoals God dat bedoeld heeft

Het feest, in dit geval een bruiloftsfeest, staat voor het koninkrijk der hemelen.

En het koninkrijk der hemelen is niet alleen de hemel waar we na onze dood terecht komen.

Het is niet alleen de hemel op aarde aan het einde van de tijd als alles goedgekomen is. 

Het koninkrijk der hemelen is ook een levenshouding, een manier om te leven zoals God het leven bedoeld heeft.

Bijvoorbeeld als mensen vriendelijk zijn, met elkaar mee leven, naar elkaar omzien, elkaar vertrouwen. Eigenlijk heel gewone dingen, die helaas toch niet heel vaak gebeuren.

Denk alleen maar aan hoe gemakkelijk het vertrouwen dat je in elkaar kunt hebben, kapot kan gaan door een enkel woord. 

En hoe moeilijk dat vertrouwen weer hersteld kan worden als het eenmaal kapot is.

Vertrouwen kapot maken is NEE zeggen tegen het leven zoals dat bedoeld is. 

Het is dus NEE zeggen tegen het koninkrijk der hemelen, NEE zeggen tegen God. 

Mensen zijn vrij om JA of NEE te zeggen.

Dat is de vrijheid van mensen en dat is de onmacht van God.

Zoals de koning mensen niet kon dwingen om feest te vieren, zo kan God ons niet dwingen om te leven zoals het de bedoeling is.

Vrijheid

Wij mensen hebben van God zelf de vrijheid gekregen om NEE te zeggen, anders had hij wel robots geschapen, of mensen zonder verstand, die alleen maar hun instincten kunnen volgen en dus als het ware voorgeprogrammeerd zijn.

Maar God heeft ons mensen geschapen om uit vrije wil JA te zeggen tegen een leven zoals dat bedoeld is. 

God heeft ons in het leven geroepen om iets moois met ons te vieren.

Een leven als een feest.

Maar dat wordt alleen een echt feest als mensen uit vrije wil JA zeggen. 

God heeft het zichzelf dus niet gemakkelijk gemaakt.

Waarom

Vorige week kwam in de preek de WAAROM vraag naar voren.

Waarom krijgen sommige mensen zoveel verdriet en pijn op hun bord?

Waarom is er oorlog, waarom is er honger?

Ik heb wel eens een interview gelezen met iemand die zei: “Als de hemel bestaat en als God bestaat, dan is mijn eerste vraag aan God Waarom die omweg van lijden en dood, waarom hebt u mensen niet zo gemaakt dat ze de weg naar u meteen vinden en ook meteen zonder omwegen bewandelen?”

Toen ik het interview uit had dacht ik: Stel dat God een vraag terug stelt. 

Waarom kunnen jullie mensen het niet opbrengen om tegen elkaar te zeggen: Vanaf morgen houden we op met oorlog voeren, want we weten inmiddels wel dat dat allemaal ellende geeft. Vanaf morgen gaat al ons geld niet meer naar de bestrijding van elkaar, maar naar de bestrijding van ziekten, honger en eenzaamheid. Dan hebben we ook geen oorlogen meer nodig om ons af te reageren.

Tja. WAAROM kunnen wij mensen zo moeilijk kiezen voor vrede en vertrouwen en aandacht voor elkaar. WAAROM kunnen we niet met elkaar besluiten om vanaf morgen te leven zoals leven bedoeld is.

Iedereen weet dat vriendelijkheid leuker is en meer oplevert dan angst en haat.

En mensen zitten niet vast aan een instinct, dus we kunnen als mens kiezen.

Bruiloftsmaal van het Lam

Vlak voordat we straks naar voren komen voor de communie, zegt de priester: Zalig zij, die genodigd zijn tot het ………    bruiloftsmaal van het Lam.

De communie is eigenlijk een abstracte vorm om te leven zoals leven bedoeld is.

We zeggen JA op de uitnodiging van God.

We zijn allemaal gelijk, onderlinge verschillen van mening over wat dan ook doen er even niet meer toe.

Er hoeft even niets meer, er moet even niets meer, dus we ont-moeten elkaar en als het kan ook God.

We delen het brood dat we krijgen als een teken dat we het leven delen dat we ook gekregen hebben.

We drinken wijn als teken dat het leven een feest kan zijn, gegeven door God.

En we realiseren ons dat we dit kunnen doen doordat Jezus geleefd heeft, gestorven is en weer is opgewekt uit de dood, zoals ook wij ooit opgewekt worden uit onze dood.

Even kunnen we dus onze gewone zorgen en angsten vergeten.

Even kunnen we zijn zoals we bedoeld zijn.

In het leven staan zoals leven bedoeld is.

Natuurlijk, het gebeurt in een abstracte en afstandelijke vorm, maar daardoor kun je des te duidelijker voelen hoe bijzonder zo’n levenshouding is: niet alleen weten dat je vrij bent om JA te zeggen, maar het ook een keer DOEN.

En dan te weten dat het waar is: het lichaam en het bloed van onze Heer Jezus Christus, bewaart ons tot in het eeuwige leven.

Amen.