20170416 Eerste zondag van Pasen

Dan kan God niet bestaan
Ik hoor wel eens mensen zeggen: kijk, zie je dat grote onrecht? Waarom laat God dat allemaal toe? Kan God wel bestaan als dat allemaal zomaar kan gebeuren?
Die mensen trekken dan vaak de conclusie dat God dus niet kan bestaan.
Misschien was Maria Magdalena uit het verhaal dat we net gelezen hebben ook wel in die stemming.
Ze had gezien hoe Jezus zijn hele leven in dienst had gesteld van goedheid. Hij zocht het goede leven voor iedereen, genas mensen, preekte wijze lessen. ER was gewoon geen kwaad in hem te bespeuren.
En die man was zo gemeen en zo gewelddadig geslagen en doodgemaakt.
Waarom had God niet ingegrepen? Kan er wel een rechtvaardige God bestaan als dit soort onrecht gewoon kan gebeuren?

Ontmoeting met Jezus: opstaan
En dan heeft ze een ontmoeting met Jezus, die uit de dood is opgestaan. Hij noemt haar bij haar naam en stuurt haar naar de anderen.
Op een of andere manier krijgt Maria de kracht om niet in het zwarte gat waar ze in terecht was gekomen te blijven hangen, maar zich op te richten en opgewekt haar laven weer op te pakken/
Wat er met Maria gebeurt is dus ook een soort opstandingsverhaal. Maar dan psychologisch.
Iets makkelijker te begrijpen dan het verhaal van een overledene die ineens weer gaat wandelen en kan praten.
Zo zijn er na Maria veel meer mensen geweest die in de peilloze narigheid waarin ze terechtgekomen waren op een of anderen manier de kracht vonden om hun leven weer op te pakken. En dat kun je de kracht van Gods geest noemen.
Maar er zijn ook veel mensen die helemaal niet zoveel van Gods geest of kracht merken.
En wat moeten die dan?
Voor die mensen heb ik een advies: probeer toch -hoe lastig dat ook is- te geloven dat Jezus echt is opgewekt uit de dood.

Opstanding is biologisch niet mogelijk
En dat is makkelijke gezegd dan gedaan. Want we kunnen ons niet voorstellen dat iemand die echt is overleden waarbij allerlei biologische processen onomkeerbaar in gang zijn  gezet en er geen enkele hersenactiviteit meer is, toch weer kan gaan leven.
Ik heb wel eens een koelkast gehad die er ineens mee ophield. Wat ik ook probeerde, hij gaf geen sjoege. Maar na een paar dagen deed ie het ineens weer. Onbegrijpelijk.
Was er een draadje losgeraakt en weer vastgerammel? Zat er een vuiltje in een relais?
Ik snapte er niets van.
Maar dat niet begrijpen was nog op een heel andere manier dan het niet kunnen begrijpen van een overledene die weer gaat wandelen.
Daar kan ik gewoon met mijn pet niet bij.

Alternatief is ook moeilijk te begrijpen
Maar laten we eerlijk zijn: het alternatief voor de opstanding van Christus is ook niet makkelijk te begrijpen. Je hoort wel eens zeggen dat de leerlingen het lijk van Jezus hadden verborgen om zo de beweging rond Jezus door te laten gaan. Maar waarom zouden ze dat doen?
Een handjevol doodsbange mannen en vrouwen, die gevlucht zijn nadat hun leider is terechtgesteld, omdat de joodse en Romeinse overheden bang waren voor onrust.
Zouden die als plan hebben kunnen uitbroeden: Jaa, jongens, we gaan het lijk opgraven en verstoppen en dan zeggen dat Jezus is opgestaan en dan krijgen we de politie achter ons aan en dan worden we ook gemarteld en gedood, jaarah laten we dat nou eens fijn gaan doen!
Ik kan me niet voorstellen dat de beweging door is gegaan op basis van een verzinsel en zeker niet dat die beweging, gebaseerd op een onwaarschijnlijke leugen, eeuwenlang door heeft kunnen gaan.

Opstandig is teken dat God er op een of andere manier bij is
Ik kies er dus voor om maar aan te nemen dat die Jezus uit de dood is teruggekomen, ook al gaat dat mijn begrip te boven. En dat geeft troost.
Voor mij is de opstanding het teken dat God niet alleen bij Jezus was in zijn leven, toen hij genas, maar ook toen hij veroordeeld werd en gemarteld werd. God was er ook bij toen Jezus daar zelf niets van merkte en hij riep: Waarom hebt u me verlaten? En zelfs was God erbij toen hij dood was en dus helemaal niks meer KON merken.
Want God heeft hem uit de dood teruggehaald.
En wat voor Jezus geldt, geldt ook voor ons mensen: God is bij ons, of we dat nu merken of niet.

Beginvraag
Heb ik nu antwoord gekregen op de eerste vraag, waarom God onrecht toe kan laten?
Nee.
IK weet niet hoe dat zit.
Wel weet ik dat God bij de mensen is die lijden aan onrecht.
IK weet ook, of ik geloof dat uit alle macht, dat het onrecht ooit, ooit, ooit eens ophoudt.
En ik weet dat wij mensen van nu dat misschien wel niet zelf meemaken, maar er wel aan bij kunnen dragen: door recht te doen en onze naasten lief te hebben worden we op een of andere manier deelnemer aan die mooie toekomst voor iedereen.
En dat allemaal door ons geloof in de Opgestane Heer.

Amen.