Preek 19 juni 2016

Zelfverloochening


De video van de preek:

https://vimeo.com/171378897


Verbod om messias zijn bekend te maken en
vertellen over lijden.

Waarom
verbiedt Jezus zijn leerlingen om bekend te maken dat hij de messias, de
gezalfde, de redder is? Waarom mag er geen reclamecampagne gestart worden?

Mensen,
we hebben hem, hoor! Kom maar kijken.

Al
je wensen worden vervuld. Alles waarvan je last hebt wordt opgelost door onze
man Jezus. Speciaal naar ons toegekomen om een eind te maken aan alle ellende.

Waarom
begin Jezus te praten over lijden, belachelijk gemaakt worden, gedood worden en
verrijzen?

Om
die vraag gaat het vandaag.

 

Mensen hebben hun eigen beeld

De
mensen uit de tijd van Jezus denken dat hij Elia is, Johannes de Doper, een
oude profeet zoals Jesaja die uit de dood is opgestaan.

En
Simon Petrus zegt plompverloren dat Jezus de Messias is, degene die door een
speciale zalving bestemd is om de wereld te redden.

Dat
klopt, zegt Jezus, maar mond dicht.

 

Redder
van de wereld
roept de verkeerde beelden op

Ik
denk dat Jezus bang was dat het woord Redder
van de wereld, Messias,
verkeerde beelden op zou roepen. Dat er dan
inderdaad een reclamecampagne gestart zou worden.

Dat
mensen zouden verwachten dat hij allerlei concrete problemen, waar men last van
had, zou oplossen.

Maar
Jezus wilde meer.

Hij
wilde niet alleen dat mensen verlost zouden worden van een kwaal, maar ook dat
ze verlost zouden worden van hun angst om ziek te worden.

Hij
wilde dat mensen niet vanuit angst zouden leven, maar vanuit liefde.
Naastenliefde. Het grote gebod.

 

Genezing is de eerste stap

Genezing
was in deze gedachtengang voor Jezus de eerste stap om te laten zien dat de
liefde van God sterker is dan welke kwaal of boze geest ook. En dat je dus in
principe niet bang hoeft te zijn in het leven.

 

Geen aandacht voor de tweede stap

Hij
wilde laten zien dat mensen voortkomen en leven door de liefde van God, die
kracht die onvoorstelbaar sterk is en mensen altijd weer op de benen kan
zetten.

Maar
de meeste mensen waren daar niet echt in geïnteresseerd: Graag een snelle en
correcte genezing van mijn kwaal en bespaart u me die filosofie over de liefde
van God en het eeuwige leven waaraan we deelnemen. Ik wil gewoon verder met
mijn dagelijks leven.

Dank
u.

Zolang
mensen Jezus blijven zien als alleen maar een wonderdokter, hebben ze geen oog
voor het eigenlijke doel van Jezus: de wereld redden door de levensangst van
mensen weg te nemen.

 

Wonderdokter of messias?

Als
Jezus nu aan mij zou vragen wie hij volgens mij was, zou ik denk ik toch zeggen
dat hij een genezer is. Dat komt natuurlijk omdat ik veel zieken om me heen
zie. Genezing zou in veel gevallen de hemel op aarde brengen voor de
betrokkenen.

Maar
dan zou ik niet zien dat hij de messias is, dat hij redding brengt op een veel
dieper niveau dan de genezing van een ziekte. Dat het ook goed komt als alles
mislukt.

Maar
moet ik dan ziekte en verdriet maar onbelangrijk vinden en er niet meer voor
bidden, om maar in de gaten te houden dat Jezus veel meer wilde dan mensen
genezen?

Ik
moet u eerlijk zeggen dat ik hier in de afgelopen week niet goed uit ben
gekomen. Mijn preek werd steeds langer en wolliger. Gewoon omdat ik het niet
begrijp.

Het
klopt niet.

Jezus
geneest mensen, de leerlingen genezen mensen na zijn dood en nog steeds worden
er mensen genezen in de naam van Jezus.

Hij
lijkt ons ziek zijn serieus te nemen en tegelijk te zeggen: staar je niet blind
op een genezing, want er is veel meer. Ik ben geen wonderdokter, ik ben de
messias.

Maar
hou het alsjeblieft geheim, want anders gaan mensen toch denken dat ik de grote
probleemoplosser ben.

Er
is nog iets dat niet klopt met mijn verwachtingen.

Het
verband tussen oprecht geloof, oprecht en intensief gebed en een verhoring van
dat gebed bestaat niet: mensen lijken even vaak wel als niet te genezen. Bidden
lijkt wel te helpen, maar niet altijd en niemand kan me vertellen waarom het de
ene keer wel werkt zoals ik hoop en de andere keer niet. Daar kun je boos en
teleurgesteld over worden.

 

Zelfverloochening en kruis opnemen

Bidden
en geloven in de genezende kracht van gebed en accepteren dat we te beperkt
zijn om te begrijpen hoe het werkt.

Dat
zou je zelfverloochening kunnen
noemen

Niet
de genezing krijgen waar je op hoopt en toch open staan voor de liefde van God
die kracht geeft om verder te leven met pijn, verdriet, ongemak.

Dat
zou je je kruis opnemen kunnen
noemen.

Iedereen
zal een eigen weg vinden om hier een weg in te vinden.

Maar
het is goed om dit zoeken samen te doen.

We
zullen dan ontdekken dat we kunnen bidden om verlichting van de pijn, de
eenzaamheid, zorgen, genezing van ziekte, terwijl we accepteren dat het anders
kan lopen dan we hopen en terwijl we blijven beseffen dat Jezus meer is dan een
wonderdokter.

 

Elkaar vertellen

We
hebben op de gemeentevergadering afgesproken dat we met elkaar in gesprek gaan.
Wat mij betreft zal het dan onder andere gaan over de vraag: Wie is Jezus
volgens jou?

En
over de vraag: Hoe merk jij de kracht van God? Heb jij wel eens gemerkt dat je
gebed verhoord werd en hoe ging dat dan? En hoe was het toen je merkte dat je
gebed niet verhoord werd zoals je hoopte?

Dat
zal vragen oproepen die we niet in ons eentje kunnen beantwoorden en als u
denkt dat de pastoor het dan maar moet zeggen, dan heeft u het mis.

Het
zijn geen vragen waarvoor je doorgeleerd
moet hebben, maar waarvoor je doorgeleefd
moet hebben.

We
zullen antwoord krijgen tussen de regels van onze verhalen door.

En
we zullen elk een eigen manier vinden om te zien hoe Jezus de messias is, hoe
alles uiteindelijk goed komt met ons en met de wereld.

 

 

Amen.