Richard Propstra 25 jaar koster

Richard en Lia Propstra samen 25 jaar koster

Onttakeling van de kerk aan de Timorlaan op 6 oktober 1996. Richard voorop met kruis.

In de notulen die voortreffelijk werden bijgehouden door mevrouw Hennie van Gent – Stokvis staat:

16 April 1991: Teun Ham trekt het volledige kosterschap niet meer. Lia en Richard Propstra bieden zich spontaan aan als reserve koster. Het ‘reserve’ kosterschap werd razendsnel een volledig kosterschap.

Met hart en ziel wijden zij zich al 25 jaar aan de omvangrijke taak. Een taak die veel meer inhield als vegen en poetsen.

Richard slaat de eerste paal voor de kerk aan de Annie Romein-Verschoorlaan op 23 juni 1997

Een paar voorbeelden:

– 1995: 10 maanden lang onderhield Richard mondelinge en telefonische contacten met het bouwbedrijf NAK over de verkoop van de kerk aan de Timorlaan;

– 23 juni 1997 slaat Richard de eerste paal voor de kerk aan de Annie Romein-Verschoorlaan;

Lia kijkt toe. Agnes maakt een praatje voor het heien.

Maar bovenal:

– Al die jaren is hij de man en zij de vrouw op de achtergrond die bijna alles regelen en weten en een vraagbaak zijn voor menig pastoor. Zonder hen zou onze kerk niet zijn zoal ze nu is.

Richard en Lia, toen waren het de bloemen van de aannemer.

Vandaag zijn onze bloemen voor jullie!