Om heel zijn leven op God te richten

Dag Hammerskjold

 OM HEEL ZIJN LEVEN OP GOD TE RICHTEN

Gij die boven ons zijt,
Gij die een van ons zijt,
Gij die zijt –
mogen allen U zien – ook in mij,
moge ik Uw weg bereiden,
moge ik dan dankbaar zijn
voor alles wat mij ten deel valt.
Moge ik dan niet vergeten
de nood van anderen.
Bewaar mij in Uw liefde
zoals Gij wilt dat allen
in mijn liefde blijven.

Moge heel mijn wezen U tot eer zijn
en moge ik nooit wanhopen.
Want ik ben in Uw hand
en in U is alle kracht en goedheid.

Geef mij een zuiver hart – dat ik U mag zien,
een ootmoedig hart – dat ik U mag horen,
een hart vol liefde – dat ik U mag dienen,
een hart vol geloof – dat ik in U mag blijven.

Dag Hammarskjöld (1905 -1961)

Nieuwscategorie: Geen categorie