20180520 Pinksteren

Jezus is een mens, zoals God mensen bedoeld heeft 

Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.

Wat zou Jezus daarmee bedoeld hebben?

Ik denk dit: als je Jezus gezien hebt dan weet je hoe vrijheid en liefde zonder grenzen eruit zien.

Jezus was vrij van de angsten en zorgen die ons mensen vaak bezig houden en daardoor kon hij zonder voorwaarden te stellen liefhebben.

Mensen kunnen nog wel eens zeggen: Ik wil best om je geven, maar dan moet je ook aardig tegen mij zijn. Ik wil best alles uit liefde met je delen, maar dan moet ik er wel zeker van zijn dat je er niet met mijn spullen vandoor gaat.

Dat voorwaarden stellen van ons mensen is begrijpelijk, want dat hoort bij ons kwetsbare bestaan. Het leven en overleven op aarde is niet vanzelfsprekend en ook niet altijd even gemakkelijk.

Maar Jezus ontsnapte op een of andere manier aan die zorgen en angsten en kon totaal op God vertrouwen. 

Daarom is Jezus een mens, zoals God mensen bedoeld heeft: iemand die zijn liefde zonder enige voorwaarde kan beantwoorden. Iemand die zich totaal vrij voelt om lief te hebben.

En daarom kun je door naar Jezus te kijken ook zien hoe God is: totaal vrij om ons lief te hebben.

Kwetsbaarheid en kwaad

Jezus heeft gezien hoe wij mensen last hebben van de kwetsbaarheid van ons bestaan. We kunnen honger hebben, ziek worden, pijn lijden, eenzaam zijn en wat al niet. Wij mensen hebben daardoor moeite om God als een goede God te zien.

Er is toch veel lijden op de wereld?

Dat laat God toch toe? Sommige mensen en sommige schrijvers in de bijbel zeggen zelfs dat God mensen straft met natuurrampen, ziektes, ellende.

Is zo’n straffende God wel te vertrouwen? Vragen heel wat mensen zich af.

De vraag waarom God het kwaad toelaat vraagt op zich wel een paar preken en daar komen we ook vast wel een keer aan toe.

Maar vandaag gaat het om het raadsel van de Heilige Geest.

Leerlingen 

De leerlingen hebben vast dezelfde vragen gehad als wij mensen van nu.

Ze hebben meegemaakt hoe Jezus de liefde preekte, het koninkrijk der hemelen.

Jezus wilde de mensen van zijn tijd en ook ons op alle mogelijke manieren duidelijk maken dat God ons mensen het goede leven gunt. Ook al zien we veel kwaad om ons heen en verdriet in ons eigen leven.

Hij wilde dat zo graag overbrengen dat hij zijn leven aan die boodschap heeft gewijd en er zelfs voor is gestorven.

Je kunt zijn dood aan het kruis natuurlijk zien als de mislukking van zijn boodschap: niemand luisterde er nog naar hem en het was allemaal voor niks geweest.

Maar je kunt ook zien dat dat juist de manier was om te laten zien dat Jezus er alles voor over had om ons te laten zien dat God van ons houdt.

Als je op die tweede manier naar het lijden en sterven van Jezus kijkt, zie je liefde zonder grenzen. En dan begrijp je ook dat Jezus kan zeggen: Als je mij goed ziet, dan snap je ook wie God is; God houdt namelijk ook van ons mensen.

Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.

Zo kun je ook op verschillende manieren naar de opstanding kijken.

Je kunt zeggen: Fijn voor Jezus dat hij nog een paar weken in het leven op aarde terug mocht komen. 

Maar je kunt ook zeggen: Wat er met Jezus gebeurde drie dagen na zijn dood, dat zal met ons mensen gebeuren aan het einde van de tijd. Onze dood is niet het einde. Op een wonderlijke en onbegrijpelijke manier, nog onbegrijpelijker misschien dan de opstanding van Jezus zullen wij onze dierbaren terugzien en leven in een situatie van vrede en overvloed. Geen zorgen meer om de kwetsbaarheid van ons bestaan.

Pinksteren

De leerlingen hadden dit soort dingen allemaal al vaak genoeg gehoord, maar toch zaten ze op de ochtend van Pinksteren een beetje bang bij elkaar in een bovenzaal van een huis.

Terwijl het in Jeruzalem feest was met veel vreemdelingen in de stad, bleven zij binnen.

Ze waren hun leider kwijt. En ze wisten niet goed hoe ze alle gebeurtenissen van de afgelopen weken moesten zien.

En toen viel het kwartje.

Ze gingen het lijden en sterven van Jezus ineens zien als een voorbeeld van liefde; een poging om ons mensen iets duidelijk te maken waardoor wij gelukkig zouden worden.

En ze gingen de opstanding ineens zien als iets dat ooit voor alle mensen zou gelden; dat die opstanding niet alleen een soort tweede kans op leven voor Jezus was.

En toen ze het eenmaal goed zagen waren ze niet meer te houden.

Onze relatie met God: Heilige Geest

Natuurlijk wisten ze ook wel dat het kwaad niet onmiddellijk de wereld uit was.

Maar ze zagen ook Gods liefde, dat alles ooit goedkomt. En ze hadden er vanaf dat moment -net als Jezus- alles voor over om dat ook aan andere mensen duidelijk te maken.

Het zou best kunnen dat zo’n kwartje ook een keer bij mij valt, of bij u.

Wat mij in elk geval helpt om me voor te stellen dat het ooit goed momt met ons mensen op aarde zijn de momenten dat we samen communie doen. Heel eenvoudig. Een voorbeeld van alle mensen op de wereld samen aan een maaltijd, zonder angst dat de een teveel en de ander niet genoeg heeft.

En als we samen koffie drinken na de kerk en elkaar vragen hoe het ermee gaat zijn we toch een voorbeeld van hoe het ooit op de wereld wordt: mensen die vanuit zichzelf met elkaar meeleven.

Laten we bidden om de inspiratie, dus de Heilige Geest, om dat te durven zien en daar enthousiast over te zijn.

Amen